Skip links

BEE LEGAL

Kroz komunikaciju sa advokatima i pripravnicima u došli smo do rešenja koje bi značajno uprostilo poslovanje advokatske kancelarije. Zaposleni u kancelariji dnevno gube i po nekoliko sati tražeći dokumenta, zbog loše organizacije predmeta. Pomoću BEE-a u okviru advokatske kancelarije u okviru jednog predmeta čuvaju svi dokumenti vezani za predmet. Pretraga dokumenata pomoću velikog broja filtera, po stranci, po vrsti slučaja, po datumu, po

pripravniku koji ga obrađuje i slično, značajno će olakšati pristup neophodnim dokumentima. Osim ovog problema postoji i problem komunikacije. Neophodno je dokumentovati svaki razgovor ili komunikaciju sa klijentom ili kolegom. U BEE sistemu će se upisivati svaki razgovor kako bi uvek bile dostupne sve informacije, kao i napredak u slučaju kako bi sve kolege bile dobro i na vreme obavešteni.

Zbog važnosti poštovanja rokova, neophodna su obaveštenja određeni period pre same aktivnosti.Unapred stiže obaveštenje advokatu gde u koliko sati i koju aktivnost ima (Sudjenje u prvom vrhovnom sudu u Beogradu, 10.10.2019 u 10 h, Predmet..). Na svom kalendaru uvek ima pregled svojih planiranih aktivnosti, a na zajedničkom kalendaru to može videti i za svoje kolege. Radi boljeg pregleda poslovanja, prate se svi troškovi po predmetu i perodično se prave izveštaji.

Pomoću BEE legal smanjuje se prostor za greške, ubrzava se protok informacija među advokatima i pripravnicima, olakšaava se pregled i pretraga dokumenata i inormacijama za klijente i predmete.
Na kraju kroz rešenje BeeLegal možete izvršiti elektronsko potpisivanje dokumenata, kao i izdavanje faktura.
Rešenje BeeLegal ćemo posebno prilagoditi prema poslovanju vaše kancelarije i prema vašim željama i zahtevima.