Skip links

BeeLegal

BeeLegal omogućava internu prepisku u okviru predmeta, sistematizaciju dokumenata i kreiranje podsetnika.
Mogućnost izdavavanja digitalnih radnih naloga, preventivnog zkazivanja intervencija kalendarski i mapni prikaz istih. U okviru platforme nalazi se i service desk modul, koji komitentima (klijentima) omogućava kreiaranje zahteva (tiketa) i praćenje izvršenja izdatih tiketa, kao i asset managemnt za upravljanje procesima održavanja konkretnih uredjaja, delova ili elementa uredjaja.
Zakaži konsultacije

Reference

Izazovi

 • Planiranje i praćenje roka
 • Nesistematizovana dokumentacija
 • Nemogućnost pristupa informacijama izvan kancelarije
 • Nemogućnost praćenja naplativih sati i troškova
 • Fakturisanje koje zahteva puno vremena
 • Poslovna analitika

Rešenja

 • Podsetnici i prikaz kalendara za ročišta i rokove
 • Organizacija dokumentacije na nivou zadataka i predmeta
 • BeeLegal je web aplikacija i dostupna je kroz sve mobilne uređaje
 • Praćenje dostupnosti advokata firmi u bilo kom trenutku
 • Sposobnost izdavanja i praćenja računa
 • Kreiranje izveštaja i pristup informacijama u realnom vremenu

Rešenja

Dodatno