Skip links

BeeFacility

BeeFacility je platforma koja Vam pomaže pri održavanju Vaših procesa održavanja.
Mogućnost izdavavanja digitalnih radnih naloga, preventivnog zakazivanja intervencija kalendarski i mapni prikaz istih. U okviru platforme nalazi se i service desk modul, koji komitentima (klijentima) omogućava kreiaranje zahteva (tiketa) i praćenje izvršenja izdatih tiketa, kao i asset managemnt za upravljanje procesima održavanja konkretnih uređjaja, delova ili elementa uredjaja.
Zakaži konsultacije

Reference

Izazovi

 • Optimizacija troškova intervencija, resursa i protok novca
 • Nemogućnost pracenja analitike celokupnog poslovanja, po intervenciji, kao i dobijanja agregiranih podataka za odredjeni vremenski period
 • Nemogućnost pristupa podacima van kompanije
 • Praćenje izveštaja sa terena u realnom vremenu
 • Pregled raspoloživosti servisera
 • Obimna i nesistematizovana dokumentacija

Rešenja

 • Kontrola troškova intervencija, raspoloživosti i učinka servisera i generisanje radnog naloga u realnom vremenu pri zvršenoj intervenciji
 • Kreiranje izveštaja i pristup informacijama u realnom vremenu
 • Web aplikacija, mogućnost pristupa preko svih mobilnih uređaja
 • Izdavanje digitalnih radnih naloga uz predefinisane ček liste
 • Sistematizacija dokumenata na nivou klijenta, projekta I radnog naloga
 • Zajednički kalendar sa filterima po objektu, serviseru uz prediktivno definisanje dinamike intervencija

Rešenja

Dodatno