Skip links

BeeTeam

BeeTeam ja platforma koja Vam pomaže pri upravljanju tokovima procesa u Vašoj kompaniji.

Zakaži konsultacije

Pomoću BeeTeam platforme možete da steknete širi uvid u kompletne tokove Vaše organizacije.

Platforma namenjena upravljanju kompletnim tokom procesa u okviru kompanije. E+G  platforma povezuje procese različitih sektora u kompaniji i prati tok proces od proces prodaje kroz CRM modul do post prodajnih usluga održavanja uredjaja kroz CMMS modul. BeeTeam platforma upravljačkim strukturama kompanije omogućava jednostavan pregled efikasnosti po fazama projekta.

Moduli

Dodatno

Evidencija elemenata (delova) uređaja u okviru njegove strukture i upravljanja procesa održavanja svakog

Reference