Skip links

Omnia

Rešenje koje je prilagođeno media i marketing agencijama ima za cilj da olakša:

  • Evidenciju i upravljanje uređajima (bilbordima)
  • Podelu i praćenje toka posla
  • Evidenciju i praćenje klijenata
  • Pristup dokumentaciji i informacijama
  • Rad na terenu

U poslovnim procesima lociran je problem dupliranja poslova i probijanje rokova projekata usled slabe kontrole procesa i raspodele posla. Uzimajući u obzir široki portfolio kompanije, potrebno je postići maksimalnu iskorišćenost ljudskih resursa.

Takođe isuvišan utrošak vremena na administrativne procedure predstavlja veliki gubitak resursa za obavljanje poslova koji imaju veći prioritet. Menadžerske pozicije u firmi zahtevaju kontrolu svojih timova i projekata za koje su odgovorni.Kompletan tok procesa od raspodele poslova do kontrole mora biti efikasan kako bi OMNIA svojim klijentima mogla da pruži najbolju i najbržu moguću uslugu. Kao novu uslugu u svoj portfolio ova kompanija dodala je i oglašavanje putem bilborda. Ovo znači potrebu za još efikasnijim korišćenjem ljudskih resursa kao i alatom koji će evidentirati i pratiti preko 300 bilborda u vlasništvu kompanije OMNIA.

Benefit uvođenja BEE-a je smanjivanje utrošenog vremena na administrativne procedure kako bi zaposleni mogli da se posvete izvršavanju bitnih zadataka na vreme. Ono u čemu će BEE olakšati posao u OMNIA je pre svega upravljanje i “nadgledanje” zaposlenih, praćenje njihovih rezultata na dnevnom nivou, bez potrebe za ličnim prisustvom u firmi, kontrola – upravljanje i praćenje bilborda, komunikacija sa izvođačima na terenu,

komunikacija sa izvođačima na terenu, komunikacija sa komitentima bez nesporazuma, jasno definisanje obaveza, rokova, prioritetnosti zadataka među zaposlenima ili prema klijentima. U BEE-u postoji evidencija svih bilborda sa lokacijom, statusom, datumom postavljanja, slikama i povezan je sa klijentom koji ga rentira.