Skip links

Veliki da rešimo, mali da brinemo

Kompanija Team Inoving pruža kompletnu uslugu digitalizacije poslovnih procesa

Zakaži konsultacije

PO INDUSTRIJI

Održavanje i servis

Platforma namenjena upravljanju procesima održavanja.

Advokatske kancelarije

Evidencija rokova i ročišta, interna komunikacija i sistematizacija dokumenata.

Vođenje projekata

Platforma namenjena upravljanju projekata.

Prodaja

Platforma namenjena upravljanju kompletnim tokom procesa u okviru kompanije.

PO POTREBI

Procesi

 • Evidencija lokacije servisera pri promeni statusa intervencije
 • Lični kalendar zakazanih intervencija servisera i time-line kalendar za praćenje celokupnog projekta
 • Prikaz zakazanih intervencija na mapi
 • Evidencija ugovora i SLA stavki ugovora, realizacije budzeta I propratne dokumentacije
 • Statistički izveštaji o broju intervencija po tipu usluga ili serviseru
 • Praćenje troškova i profitabilnosti intervencije
 • Interna prepiska u okviru projekta i radnog naloga
 • Definisanje dinamike intervencija
 • Praćenje vremenskih troškova preko tajmera

Upravljanje i održavanje objekata (CMMS)

Evidencija i upravljanje procesom održavanja konkretnih uredjaja interno ili eksterno

Praćenje procesa prodaje (CRM)

Praćenje celokupnog procesa prodaje kroz faze

 • Prikaz elemenata/delova uređaja prema hijerarhijskoj strukturi
 • Definisanje bitnih datuma o delovima uređaja (datum instalacije i garancija)
 • Istorija servisiranja svakog pojedinačnog uređaja ili elementa uredjaja
 • Definisanje custom karakteristika i parametra pretrage za svaku grupu elemenata.
 • Definisanje fizičkih veza između elemenata strukture koji pripadaju različitim objektima
 • Terenska aplikacija
 • Offline režim rada
 • Notifikacije
 • Download radne dokumentacije
 • Upload priloga sa terena
 • Priprema obilaska objekta po strukturi
 • Predefinisane ček liste za radni nalog
 • Barcode Scan
 • QR – Kodovi u okviru objekta
 • Digitalni potpis
 • Service desk portal
 • Prijava kvarova (tiketa)
 • Postavljanje slika
 • Praćenje statusa tiketa
 • Izveštaj

Project management

Upravljanje projektom po fazama

Invoicing

Proces fakturisanja prema vrednostima iz ugovora po klijentu, projektu ili konkretnoj aktivnosti

Zašto mi?

Vreme u kojem živimo i poslujemo pruža nam bezbroj mogućnosti ali nas i obavezuje.

Obzirom da imamo pristup informacijama, alatima, knjigama, kursevima, softverima i uspešnimm primerima nemamo ni jedan izgovor da klijentima ne ispunimo zahteve.

Mi smo mladi i ambiciozni ljudi imamo cilj da pružimo uslugu koja će domaća preduzuća učiniti kvalitetnijim. Da uz talenat koji imamo unesemo malo kreativnosti i inovacija i pružimo izvanrednu uslugu korisnicama.

Misija

Misija kompanije TEAM INOVING je da klijenti naših klijenata budu najzadovoljniji i najlojalniji klijenti. Ovaj cilj postižemo pružanjem preciznog i prilagođenog softverskog rešenja koje poslovne procese u firmi čini efikasnijim,preciznijim i preglednijim a zaposlene i klijente zadovoljnijim.

Vizija

Vizija  kompanije TEAM INOVING je da iskoristimo sva znanja i informacije koja su nam lako dostupne, i uz malo truda i kreativnosti uradimo velike stvari.  Nove tehnologije mogu doneti firmama značajnu konkurentsku prednost, ili ukoliko ih ne prate veliki zaostatak.