Skip links

Uncategorized

Prednosti sertifikacije sistema menadžmenta

U stalnom nastojanju da stvore, isporuče i zadrže vrednost i osiguraju vrhunsku performansu i poslovne rezultate, više od 1.500.000 organizacija širom sveta je uvelo i sertifikovalo sisteme menadžmenta usaglašene sa zahtevima različitih ISO standarda.

Facility management ovih dana

Princip “ključ u ruke” je IN i to sa dobrim razlogom. Ovaj princip je invesitorima/naručiocima usluga dao mogućnost da odgovornost za, u ovom slučaju kompletno održavanje objekata, prebace na jednu firmu ili osobu. Uz princip “ključ u ruke” pojavila se potreba za angažovanjem spoljnih saradnika – podizvodjača.