Skip links

BeeLegal

Upravljanje rokovima i ročištima, kalendarski prikaz obaveza i podsetnici. Sistematizacija dokumenata u okviru predmeta ili pojedinačne aktivnosti, kao i mogućnost fakturisanja.
Zakaži konsultacije

Reference

Izazovi

 • Planiranje i praćenje roka
 • Nesistematizovana dokumentacija
 • Nemogućnost pristupa informacijama izvan kancelarije
 • Nemogućnost praćenja naplativih sati i troškova
 • Fakturisanje koje zahteva puno vremena
 • Poslovna analitika

Rešenja

 • Podsetnici i prikaz kalendara za ročišta i rokove
 • Organizacija dokumentacije na nivou zadataka i predmeta
 • BeeLegal je web aplikacija i dostupna je kroz sve mobilne uređaje
 • Praćenje dostupnosti advokata firmi u bilo kom trenutku
 • Sposobnost izdavanja i praćenja računa
 • Kreiranje izveštaja i pristup informacijama u realnom vremenu

Rešenja

Dodatno