Skip links

BeeFacility

BeeFacility je platforma namenjena unapredjivanju procesa održavanja mašina i opreme
Mogućnost izdavavanja digitalnih radnih naloga, preventivnog zakazivanja intervencija kalendarski i mapni prikaz istih. U okviru platforme nalazi se i service desk modul, koji komitentima (klijentima) omogućava kreiaranje zahteva (tiketa) i praćenje izvršenja izdatih tiketa, kao i asset managemnt za upravljanje procesima održavanja konkretnih mašina, elemenata mašina i opreme.
Zakaži konsultacije

Reference

Izazovi

 1.  Optimizovati vreme odziva na prijavljeni kvar
 2.  Unaprediti komunikaciju sa klijentima ili odgovornim osobama o statusu intervencije
 3. Skratiti vreme trajanja intervencije 
 4.  Smanjiti procenat zastoja na mašinama ili opreme u nedostatku redovnog održavanja
 5.  Optimizovati troškove intervencija
 6.  Unaprediti organizaciju resursa

Rešenja

 1. Portal za prijavu kvarova uz automatsko obaveštavanja odgovornih osoba
 2. Automatsko obaveštavanje odgovornih osoba o promenama statusa intervencije
 3. Predefinisane radne liste prema tipu kvara ili intervencije
 4. Kontrola prosečnog vremena kvara opreme, planiranje redovnog održavanja i automatsko generisanje radnih naloga prema definisanoj dinamici
 5. Digitalni radni nalozi smanjuju potrebu za dolazak servisera u stacionarni servis i povećavaju njihovu raspoloživost
 6. Mapni i kalendarski prikaz  intervencija pruža mogućnost optimizacije troškova, povećavanja raspoloživosti i unapredjivanja organizacije resursa

Rešenja

Dodatno

Zatraži konsultacije