Skip links

SM Cladding Solutions

Jedinstvenim Bee Project Management rešenjem smo odstranili kompleksne probleme sa kojima sa kanadska kompanija suočavala.

SM Cladding Solutions je kompanija osnovana u Ontariu, Kanadi, koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i montažom aluminijumskih panela. SM Cladding je učestvovao u mnogim velikim projektima kao što su KFC, WURTH GREAT GULF i drugi. Na tržištu Kanade SM Cladding je prepoznat pre svega po izvanrednom kvalitetu usluga koje pružaju i zbog toga su pozicionirani visoko na tržištu.

Klijent

SM Cladding Solutions

Industrija

Rešenje

Bee Project Management

Rešenje

SM Cladding je takođe firma koja u potpunosti ide u korak sa novim tehnologijama i benefitima koje pružaju i konstantno unapredjuju svoje poslovanje, samim tim i usluge ka klijentima, u tom segmentu. Poslednji korak u potpunom digitalizovanju poslovanja je SM Cladding je učinio sa Bee Project Management rešenjem. U tom segmentu glavni izazovi su postojali u vidu praćenja i upravljanja toka posla, praćenja statusa faza projekta, interne komunikacije na projektu i organizacije projektne dokumentacije.

Bee Project Managemnt prilagođeno rešenje je omogućilo kompaniji SM Cladding da upravlja kompletnim tokom procesa, od prijema upita do izvršavanja i montaže na terenu. Projekti su tako dobili evidenciju za svaku fazu projekta u kojoj se kontrolišu trajanje, rokovi, izvršilac, troškovi i dokumentacija odredjene faze, što dovodi do značajnog smanjivanja problema “gluvih telefona” u komunikaciji izmedju faza projekta, jasnu podelu odgovornosti na projektu i proračun u realnom vremenu isplativosti projekta.

Rezultati projekta

Menadžment SM CLadding-a nam je sa proaktivnim rešavanjem izazova u kompaniji i sa uočavanjem prostora za unapređivanje kvaliteta poslovanja pokazao kako da i na jednom tako konkurentnom tržištu, kao sto je kanadsko, da možete biti visoko pozicionirani i prepoznatljivi kao sinonim za kvalitet.

Rešenja

Dodatno

Zatraži konsultacije