Skip links

Facility management ovih dana

Ono na čemu ste postigli uspeh u prošlosti nije ono na čemu će se temeljiti uspeh u budućnosti.”

 

 

Princip “ključ u ruke” je IN i to sa dobrim razlogom.  Ovaj princip je invesitorima/naručiocima usluga dao mogućnost da  odgovornost za, u ovom slučaju kompletno održavanje objekata, prebace na jednu firmu ili osobu. Uz princip “ključ u ruke” pojavila se potreba za angažovanjem spoljnih saradnika – podizvodjača.

 Naravno, iz ugla investitora mnogo je jednostavnije upravljati jednom firmom, nego sa firmom za higijenu, firmom za tehničko održavanje, firmom za dezinfekciju i deratizaciju, firmom za održavanje PP opreme, lifta, agregata.., ALI NEKO MORA!

Na pleća FM firmi pao je težak zadatak!

Primiti zahtev korisnika -> brzo ga obraditi  i delegirati -> pomno kontrolisati izvršrenje intervencije -> uspešno upravljati troškovima intervencije -> precizno planirati redovno održavanje -> redovno izveštavati korisnika o intervencijama i u svemu tome biti bolji (i jeftiniji) od konkurencije.

A investitori ne postaju manje zahtevni.

Kako olakšati i unaprediti?

Prioritet pod brojem 1,2 i 3 je da se svi činioci procesa uključe u proces.

Saslušajte klijentove prioritete, očekvanja i probleme. Kordinatore/rukovodioce održavanja i servisere o njihovim dnevnim izazovima.

Predlažite unapredjenja procesa.

 Prikažite ekzaktne parametre:

  1. Vreme odziva na prijavu kvara
  2. Prosečno vreme  otklananja kvara
  3. Odnos preventivnog i reaktivnog održavanja
  4. Prosečno vreme kvara opreme / dela opreme

Budite transparentni prema klijentu, omogućite mu da prati izveštaje i statuse prijava i  intervencija u realnom vremenu. Sa klijentom pričajte o drugim/lepšim temama.

I mi i vi smo svesni da u vremena velikih promena klijenti postaju sve zahtevniji i zahtevniji. Traže od nas da se menjamo, da budemo proaktivni, da ne samo se prilagodimo njihovim zahtevima već i da idemo korak ispred.. I mi smo napravili zaokret od IT firma koja izradjuje softver, u kompaniju koja svojim klijnetima pruža ne samo proizvod već i znanje i konsultacije oko procesa koje unapredjujemo. I vi sada sigurno imate uslove da pružite bolje i više nego pre nekoliko godina i decenija. Investitori to svakako znaju i sigurno danas očekuju  više Potrebno je da svi pokažemo da smo naučili lekciju od dinosaurusa koju su nestali jer se nisu prilagodili promenama

“Ono na čemu ste postigli uspeh u prošlosti nije ono na čemu će se temeljiti uspeh u budućnosti”

Formula za postizanje izvanrednog kvaliteta usluge FM kompanija već postoji. Mi je nismo izmislili, ali  jesmo pažljivo slušali one koje jesu, prilagodili i primenili na naša rešenja i imamo želju da znanje koje smo preneli na naša rešenja podelimo i sa vama.

​Danilo Hinić – osnivač i vlasnik Team Inoving